hu | en

Infóbiztonsági politika

Szervezetünk stratégiai eszközrendszerének egyik fontos eleme az információbiztonsági szemlélet érvényesülése, az ezirányú gondolkodás elterjesztése munkatársi és beszállítói körben egyaránt.

A politikánk alappillére egy olyan információbiztonsági rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése - teljes összhangban a többi irányítási rendszerünkkel - melynek elemei, szolgáltatásnyújtásai a szükséges és elvárt biztonságot garantálják a megbízás kezdetétől az átadás végéig, és/vagy a folyamatos üzemeltetésig. Ezzel biztosítva üzleti partnereink bizalmának megtartását és erősítését, valamint új megrendelői kapcsolatok kialakítását.

Szolgáltatásaink minőségét polgári és katonai megrendelőink igénye határozza meg, figyelembe véve a törvények, szabványok és biztonsági szabályok alkotta keretet, és egyben felhasználva a modern technológiák elemeit és anyagait.

A szervezet vezetése teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy a Társaság és az általunk nyújtott szolgáltatások megfeleljenek az információbiztonsági elvárásoknak.

Küldetésünk

  • Olyan üzemeltetési szolgáltatások nyújtása, melyek minősége megfelel polgári és katonai megrendelőink elvárásainak
  • Biztosítva ezzel szervezetünk eredményes működését;
  • Öregbítve hírnevét, versenyképességünk növelését.
  • Fejlesszük folyamatosan szolgáltatásaink színvonalát.
  • Maradéktalanul tartsuk be szerződéseinkben vállalt kötelezettségeinket.
  • Erősítsük dolgozóink információbiztonság melletti elkötelezettségét.
  • Információbiztonsági célok kitűzésével és folyamatos értékelésével fejlesszük működésünket.
  • Információbiztonsági célok kitűzésével és folyamatos értékelésével biztosítsuk a „digitális világ” technológiai fejlődéséből adódó információ és adatbiztonsági elvárásokat.

Tudatosan törekszünk ezek folyamatos fejlesztésére. A fejlesztések alapját képezi, hogy beszállítóinkat tájékoztatjuk működtetett irányítási rendszereinkről, valamint elvárjuk tőlük, hogy tanúsított rendszerrel rendelkezzenek, vagy ha ez nem lehetséges, akkor fogadják el a mi információbiztonsági alapelveinket és feleljenek meg ezirányú elvárásainknak. Küldetésünknek és elfogadott információbiztonsági politikánknak megfelelően a szervezet vezetése kötelezi magát ennek a szemléletnek a kialakítására, bevezetésére és fenntartására a szervezet minden szintjén. Elvárja alkalmazottjaitól, hogy az információbiztonsággal kapcsolatos szemléletet megértsék, elfogadják és munkájuk során folyamatosan érvényesítsék, bizonyítva ezzel elkötelezettségüket a minőség és a szervezet iránt. Szervezetünket alkalmassá tesszük, hogy megfeleljen az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, a NATO AQAP 2110:2016, az MSZ ISO/IEC 27001:2013, valamint az ISO 45001:2018 nemzetközileg elismert szabványok követelményeinek és egyben szavatolja partnereink megelégedettségét, bizalmát és szervezetünk tartós fennmaradását. Az információbiztonsági rendszer hatálya kiterjed központunkra, a kaposvári telephelyre, valamint a kijelölt üzemeltetési telephelyeinkre, munkaterületeinkre.