hu | en

Kapcsolat

Cégszerű elnevezés:
Mega - Logistic Beruházási és
Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Rövidített elnevezés:
Mega-Logistic Zrt.

Alaptőke: 800.000.000 Ft
A cég vezetője:
Lóki Géza, elnök-vezérigazgató
Székhely:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
telefonszáma: +36-1/413-7749
telefax száma: +36-1/478-0013
Cégközpont:
7400 Kaposvár, Baross G. u. 18/a.
telefonszáma: +36-82/511-296
faxszáma: +36-82/511-297
Cégbírósági bejegyzés száma:
01-10-044983
kelte: 2004. január 27.
helye: Fővárosi Bíróság, Budapest