hu | en

MEB politika

A Mega-Logistic Zrt. fő tevékenységei: Létesítmények üzemeltetése, karbantartása, takarítása, felújítása, magas-, és mélyépítés, kivitelezés, fővállalkozás. A Társaságunk elsőrendű kérdésként kezeli ügyfelei, partnerei, munkatársai és alvállalkozói biztonságát. Emellett tevékenységünk során hasonló fontosságot tulajdonítunk az egészségvédelmi kérdéseknek is. Társaságunk célul tűzte ki, hogy Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szempontok figyelembevételével folytatja tevékenységét. Az egészségtudatos gondolkodás és működés a társaság alapfilozófiájának egyik fontos eleme.

A Mega-Logistic Zrt. az ISO 45001:2018 szabvány szerint felépülő Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerének működtetése szoros összhangban történik társaságunk integrált irányítási rendszerével.

Célunk, hogy olyan Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági teljesítményre tegyünk szert, amelyre büszkék lehetünk, valamint hogy széles körben elnyerjük ügyfeleink, munkavállalóink és érdekelt feleink bizalmát, hogy párbeszédet tartsunk fenn, és hogy hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez.

Céljaink elérése érdekében:

 • Kiemelt figyelmet fordítunk tevékenységünk veszélyeinek azonosítására és a kockázatok értékelésére - munkavállalóink irányába történő tudatosítás és kommunikáció kíséretében.
 • Elköteleztük magunkat a munkabalesetek és egészségkárosodás megelőzése mellett, és törekszünk a kockázatok folyamatos csökkentésére.
 • Betartjuk a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályokat, határozatokat és szabványi előírásokat, valamint a belső szabályozásokat.
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célokat határozunk meg, amelyeket programok keretében valósítunk meg, folyamatosan nyomonkövetve teljesülésüket.
 • Korszerű és hatékony védőfelszerelést biztosítunk munkatársaink részére.
 • A tevékenységünk során használt eszközök és berendezések kialakítása, működtetése és fenntartása a Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági elvárásokat kielégíti.
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági teljesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével integrált irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerünk teljesítményéről és változásairól rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat, valamint naprakész információval rendelkezünk.
 • Az érdekelt felekkel minél harmonikusabb együttműködésre törekszünk.
 • A beszállítóinktól és alvállalkozóinktól elvárjuk és megköveteljük, hogy az általunk működtetett Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer elvárásaival összhangban, a jogszabályi követelményeknek megfelelő munkavégzést, a Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szemlélet érvényesülését, az egészségtudatos gondolkodás elterjedését.
 • Munkatársainktól elvárjuk a balesetmentes és egészségtudatos munkavégzést, amelyet rendszeres oktatásokkal, megfelelő tájékoztatással, ösztönző megoldások bevezetésével és biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosításával kívánunk elérni.