hu | en

Környezeti politika

A Mega-Logistic Zrt. fő tevékenységei: Létesítmények üzemeltetése és karbantartása, beruházások lebonyolítása. Társaságunk célul tűzte ki, hogy környezeti szempontok figyelembevételével folytatja tevékenységét. Tudatában vagyunk annak, hogy a felsorolt tevékenységek környezeti hatása nem jelentős, ennek ellenére a környezettudatos gondolkodás és működés a társaság alapfilozófiájának egyik fontos eleme.

A Mega-Logistic Zrt. ISO 14001:2015 szabvány szerint felépülő környezetirányítási rendszerének működtetése szoros összhangban történik társaságunk minőségirányítási rendszerével.

Célunk, hogy olyan környezeti teljesítményre tegyünk szert, amelyre büszkék lehetünk, valamint hogy széles körben elnyerjük ügyfeleink, és érdekelt feleink bizalmát, hogy jó szomszédok legyünk, és hogy hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez.

Céljaink elérése érdekében

  • Elköteleztük magunkat a környezetszennyezés megelőzése mellett, és törekszünk környezeti kibocsátásaink folyamatos csökkentésére.
  • Betartjuk a tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, határozatokat és szabványi előírásokat, valamint a belső szabályozásokat.
  • Környezeti célokat és előirányzatokat határozunk meg, amelyeket környezeti programok keretében valósítunk meg, folyamatosan nyomonkövetve teljesülésüket.
  • A tevékenységünk során és az irodai folyamatokon belül is elsődleges célunk a hulladékok szelektív gyűjtése és elszállítása, illetve lehetőség szerinti újrahasznosítása.
  • Tevékenységünk során az energiát és anyagokat gazdaságosan használjuk fel.
  • Környezeti teljesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével környezetközpontú irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.
  • Környezetirányítási rendszerünk teljesítményéről és változásairól rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat, valamint az érdekelt feleinket.
  • A beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általunk működtetett környezetközpontú irányítási rendszer elvárásainak megfelelően végezzék tevékenységüket.
  • A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi szemlélet érvényesülését, a környezettudatos gondolkodás elterjedését munkatársai és beszállítói körében, az érdekelt felek magasabb szintű kielégítése érdekében.
  • Munkatársainktól elvárjuk a környezettudatos munkavégzést, amelyhez a rendszeres oktatások nyújtanak segítséget.